mobirise.com

Eugène Glimmerveen 

Eugène Glimmerveen is oprichter en ambassadeur van ‘Werken tijdens kanker’ (ín 2011) en thans eigenaar van Tjibbe coaching.
Hij heeft in de afgelopen 6 jaar diverse projecten opgezet om de situatie voor werknemers met kanker te verbeteren, via samenwerking met werkgevers. 

Dr. David Bruinvels

Bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige bij IKA-NL
Gespecialiseerd in de oncologie en expert op het terrein van kanker en werk.

Heleen Brinkman

Training acteur 
Als tweetalig acteur, trainer en coach (NL-Eng) fascineren communicatie en gedrag Heleen mateloos. Door haar internationale achtergrond leerde ze goed observeren en imiteren. Dat legde de basis voor haar acteren. Ze leert het fysieke element van acteren (hoe neem ik ruimte in, hoe verdraag ik spanning, hoe word ik gehoord) aan vrouwen en mannen die met minder inspanning meer voldoening en plezier uit hun (werk) relaties willen halen.
www.womanwhatsup.com voor persoonlijk en professioneel leiderschap.
www.sparrenmetacteur.nl voor experimenteren met communicatie en gedrag.

Fred van den Berg

Trainer, acteur, coach
Van oorsprong is Fred toneelspeler. Vanuit deze achtergrond is hij in staat snel een ander in zijn huid te laten kruipen. Samen met deelnemers op een respectvolle, veilige manier op zoek gaan naar hun leerbehoefte. Ze aan den lijve laten ondervinden hoe gedrag wordt beïnvloed door gedrag. Ze spelenderwijs laten groeien in communicatie, zelfbewustzijn en presentatie.

Dr. Angelique de Rijk

Universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Sociale Geneeskunde
Het vakgebied van Angelique is arbeid en gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie, benaderd vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief (psychologisch, sociologisch en beleidswetenschappelijk). Na een periode in het bedrijfsleven, waarin zij stressmanagement trainingen ontwikkelde, werkt Angelique sinds ruim 20 jaar aan universiteiten in binnen- en buitenland. Zij heeft veel expertise met betrekking tot werknemers met hart- en vaatziekten en werknemers met kanker. Zij ontwikkelt en evalueert in Nederland en België methoden om vanuit de gezondheidszorg deze werknemers beter te begeleiden bij het re-integreren en duurzaam aan het werk blijven. Speciale aandacht gaat ook uit naar hoe werknemers aankijken tegen het bevorderen van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het verminderen van verzuim, en naar de voorwaarden voor samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Zij is lid van de onderzoeksschool CAPHRI, die zich richt op de eerstelijns gezondheidszorg en de publieke gezondheid en uitstekend is beoordeeld in de meest recente visitatie. Zij is lid van het Europese Cost Netwerk CANWON (kanker en werk Network) en leidt een Europees onderzoek naar hoe werkgevers omgaan met werknemers met kanker en wat we daarvan kunnen leren. Zij is vice-programmaleider van de master Work, Health & Career. Angelique geeft les binnen deze master, binnen de bachelor Gezondheidswetenschappen, de bachelor en master Geneeskunde en de internationale post-master NIVA cursus Work Disability Prevention.  

Dr. Sietske Tamminga

Senior onderzoeker verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam
Het onderzoek van Sietske richt zich op de vraag hoe de arbeidsparticipatie van mensen met een diagnose van kanker verbeterd zou kunnen worden, aangezien werk een sociale en persoonlijke waarde heeft en bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven. Dit onderzoek wordt belicht vanuit verschillende perspectieven in samenwerking met relevante partijen uit de praktijk. Vanuit het werkgeverperspectief heeft Sietske o.a. onderzocht welke programma’s en initiatieven er op dit moment in de praktijk worden uitgevoerd om werknemers met een diagnose van kanker te ondersteunen en wat er aan deze programma’s verbeterd zou kunnen worden. Vanuit het perspectief van mensen met een diagnose van kanker heeft ze o.a. onderzocht hoe vanuit de oncologische zorg meer aandacht voor werk gerelateerde problematiek ingebed kan worden. Daarnaast is Sietske betrokken bij het geneeskunde onderwijs in het AMC en geeft ze onderwijs aan gespecialiseerd verpleegkundigen over kanker en werk. Zij is lid van het Europese Cost Netwerk CANWON (kanker en werk Network). In haar vrije tijd is haar ultieme ontspanning sport. Sietske gaat graag klimmen en hardlopen met haar man en kinderen, vrienden en collega’s in binnen- en buitenland.  

Dr. Inge Houkes

Universitair docent verbonden aan de Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Sociale Geneeskunde
Het vakgebied van Inge is arbeid en gezondheid. Haar onderzoek richt zich op diverse thema’s binnen dit vakgebied zoals duurzame inzetbaarheid, werknemersparticipatie, interculturele verschillen op het gebied van arbeid en gezondheid en de balans werk-privé, en arbeids-reïntegratie. Inge heeft een speciale interesse in onderzoeksmethodologie en statistische analysetechnieken. Ze begeleidt diverse promovendi binnen deze onderzoeksgebieden en werkt samen met collega’s van de universiteiten van Oslo (Noorwegen), Göteborg (Zweden) en Malta aan onderzoeksartikelen en op het gebied van onderwijs. Inge is lid van de onderzoeksschool CAPHRI, die zich richt op de eerstelijns gezondheidszorg en de publieke gezondheid en uitstekend is beoordeeld in de meest recente visitatie. Verder is ze als coördinator en docent betrokken bij de masteropleiding Work, Health & Career en de bacheloropleidingen Gezondheidswetenschappen en European Public Health. 

Dr. Corine Tiedtke

Senior onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leuven en Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Sociale Geneeskunde 
Als postdoc onderzoeker heeft Corine ruime ervaring op het gebied van kanker en werkhervatting. Eind 2013 promoveerde ze aan de KU Leuven op de ervaringen van vrouwen met borstkanker met de terugkeer naar werk. Voor deze Belgische studie werd het perspectief van alle betrokken actoren beschreven: werknemers, werkgevers, behandelend artsen, verzekerings- en bedrijfsartsen. Om het perspectief van vrouwen op hun kankerdiagnose weer te geven, werd een 3-ervaringen model ontwikkeld. Uit de analyse bleek verder dat vrouwen die het werk weer wilden hervatten gemotiveerd waren, zich in staat voelden om te werken, maar zich tegelijk kwetsbaar voelden. Door goede steun op het werk kon deze kwetsbaarheid verminderd worden. Met betrekking tot het perspectief van werkgevers werd de ervaren ‘ongrijpbaarheid’ van het re-integratieproces bij (borst)kanker zichtbaar gemaakt. Voor het MiLES project (Missing Link Employer Support) – een samenwerking tussen de UM en het AMC – kwam het kwalitatieve deel (het werkgeverperspectief) voor rekening van Corine: Nederlandse werkgevers werd gevraagd naar hun ervaringen met werknemers met een kankerdiagnose en hun behoefte aan steun. Momenteel werkt Corine aan de KU Leuven aan het KanS project (Kanker Support op het werk), waarbij ondersteunende middelen voor werkgevers worden ontwikkeld. Het gaat hierbij met name om kleine bedrijven (zgn. KMOs), die te maken hebben met werknemers met kanker. Deze onderzoeken werden respectievelijk gefinancierd door de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker), het KWF en Kom op tegen Kanker (voorheen VLK).  

Drs. Michiel Greidanus

Junior onderzoeker verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam 
Michiel is als uitvoerend onderzoeker betrokken bij het MiLES project. Voor dit project wordt een online toolbox ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen wanneer een werknemer wordt gediagnosticeerd met kanker. Bij de ontwikkeling van deze online toolbox is betrokkenheid van werkgevers essentieel om er voor te zorgen dat de online toolbox aansluit bij behoeften uit de praktijk. Naast het MiLES project verzorgt Michiel onderwijs aan eerste- en tweedejaars geneeskunde studenten op het gebied van Arbeid en Gezondheid. In zijn vrije tijd is Michiel een groot sportfanaat. Zo is hij fanatiek tennisser, gaf hij jarenlang tennisles bij de lokale tennisvereniging en voetbalt hij af en toe in een vriendenteam.  

Prof. Dr. Lode Godderis

Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde aan de vakgroep Arbeids-, Mileu- en Verzekeringsgeneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven 
Prof. Godderis is projectleider van diverse projecten op het gebied van kanker en werk en als arbeidsgeneesheer werkzaam bij IDEWE. 

Pauwels Congress Organisers

Lahdy Lauvenberg 

Avenue Ceramique 222, 

6221 KX Maastricht  

T: +31(0)43 - 325 49 08 

F: +31(0)43 - 321 43 70 

E: l.lauvenberg@pauwelspco.nl


De onderzoeksprojecten zijn financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en ZonMW