Mobirise

Ochtendprogramma

Goed werkgeverschap: gezond personeelsbeleid. Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is steeds meer een uitdaging. De beroepsbevolking veroudert. De druk op werkgevers neemt toe. Hun werknemers hebben naast hun werk te maken met mantelzorg en zorg voor kinderen. De economie vraagt om snellere reacties en u heeft te maken met meer onverwachte pieken in de werkdruk.

U wilt een goede werkgever zijn, die zorg draagt voor de organisatie, uw klanten/cliënten/leerlingen en uw werknemers.

Hoe kunt u uw streven naar goed werkgeverschap laten terugkomen in gezond personeelsbeleid? Duurzame inzetbaarheid kan op veel manieren beïnvloed worden. Met leefstijlinterventies, door het werk zo te organiseren dat het langdurig vol te houden is, en door flexibele regelingen om het werk met de thuissituatie te combineren. Maar wat is het beste? Dat hangt af van uw specifieke situatie.

Om effectief de duurzame inzetbaarheid te verbeteren moet u als werkgever eerst weten wat voor uw werknemers belangrijk is. Maatwerk is het devies.

MAastricht Instrument for Sustainable Employability (MAISE)
De Universiteit Maastricht heeft daarom iets nieuws ontwikkeld op basis van wat werknemers willen: Het MAastricht Instrument for Sustainable Employability, oftewel MAISE.

Daarmee kunt u drie zaken peilen:
1) Hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van mijn werknemers?
2) Wat vinden mijn werknemers belangrijk als het gaat om duurzame inzetbaarheid?
3) Wie is volgens mijn werknemers verantwoordelijk voor welk aspect van duurzame inzetbaarheid?

Op het symposium leggen we u uit wat we meten met MAISE. 


09:30 - 10:00  Ontvangst met koffie en thee 


10.00 - 10.10 Welkom 
Dagvoorzitters dr. Angelique de Rijk en Dr. Sietske Tamminga

10.10 - 10.35 Duurzame inzetbaarheid en de praktijk van alledag
Interactieve inleiding op het thema duurzame inzetbaarheid door Heleen Brinkman (Sparren met Acteur) en Fred van den Berg
Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is steeds meer een uitdaging. De druk op werkgevers en werknemers neemt toe. U wilt een goede werkgever zijn, die zorg draagt voor de organisatie, uw klanten/cliënten/leerlingen en uw werknemers. In deze inleiding op het ochtend programma wordt in enkele interactieve scenes aangegeven waar werkgevers tegenaan kunnen lopen als zij aan de slag gaan met de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

10.35 - 10.55 Duurzame inzetbaarheid: wat werkgevers al doen 
Dr. Angelique de Rijk, Universiteit Maastricht
Veel werkgevers zijn aan de slag met duurzame inzetbaarheid. De Universiteit Maastricht heeft onderzocht dat er globaal gezien drie benaderingen zijn: 1) goede ontwikkelmogelijkheden in de organisatie; 2) goede zorg voor leefstijl en gezondheid; 3) veel vrijheid geven aan de werknemers zelf om hun werk en loopbaan in te richten. Angelique de Rijk zal dieper ingaan op deze benaderingen en de ervaringen hiermee van werknemers.

10:55 - 11:20 Pauze met koffie/thee en Limburgse vlaai

11:20 - 11:40 Maatwerk met MAISE: MAastricht Instrument for Sustainable Employability

Dr. Inge Houkes, Universiteit Maastricht
Hoe kunt u uw streven naar goed werkgeverschap laten terugkomen in gezond personeelsbeleid? Duurzame inzetbaarheid kan op veel manieren beïnvloed worden. Met leefstijlinterventies, door het werk zo te organiseren dat het langdurig vol te houden is, en door flexibele regelingen om het werk met de thuissituatie te combineren. Opdringen helpt niet, draagvlak creëren wel. Hoe kunt u op een eenvoudige manier vaststellen waar behoefte aan is in uw organisatie? MAISE zorgt voor maatwerk bij duurzame inzetbaarheid. Inge Houkes zal nader ingaan op wat u precies kunt meten met MAISE en zal een praktijkvoorbeeld geven.

11:40 - 12:15 Gezond aan de slag: luisteren, beslissen en doen!
Dr. Angelique de Rijk en dr. Inge Houkes, Universiteit Maastricht i.s.m. met acteurs Heleen Brinkman en Fred van den Berg
In deze workshop zal worden uitgelegd hoe u MAISE kunt inzetten in uw organisatie, wat u kunt doen met de uitkomsten van MAISE, en hoe u uw werknemers kunt betrekken bij het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid. Acteurs zullen perspectieven van werknemers op duurzame inzetbaarheid naspelen. Tevens leert u wat de effectiviteit van mogelijke interventies is. Met alle ingrediënten van het ochtendprogramma kunt u goed geïnformeerd aan de slag met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.

12.15 - 12.20 Afsluiting van ochtendprogramma
Ochtendvoorzitter dr. Sietske Tamminga

12:20 - 13:15 Lunch met mogelijkheid tot consultatie

Pauwels Congress Organisers

Lahdy Lauvenberg 

Avenue Ceramique 222, 

6221 KX Maastricht  

T: +31(0)43 - 325 49 08 

F: +31(0)43 - 321 43 70 

E: l.lauvenberg@pauwelspco.nl


De onderzoeksprojecten zijn financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en ZonMW