Mobirise Web Creator

Middagprogramma

Parallel met het ochtendprogramma beginnen met Goed werkgeverschap: omgang met werknemers met kanker. In het middagprogramma wordt ingegaan op een specifieke groep: werknemers met kanker. Als één van uw werknemers kanker krijgt, is dat voor u en de collega’s vaak een schok. Kanker roept betrokkenheid en emoties op. Als werkgever heeft u de beste bedoelingen. Maar hoe kunt u deze betrokkenheid en goede bedoelingen omzetten in effectieve begeleiding?

Daarnaast is kanker steeds beter te behandelen. Na eerst de schok door de berichtgeving zien we werknemers gelukkig vaker terugkeren op de werkvloer, maar soms met langdurige beperkingen. Dit vraagt weer een andere aanpak en begeleiding op de lange termijn. Wat kunt u als werkgever doen?

Nieuwste inzichten
We informeren u vanuit de praktijk en vanuit onderzoek over de nieuwste inzichten. Veel werkgevers willen graag meer weten over de prognoses bij verschillende vormen van kanker. Wat kunt u als werkgever verwachten? Vervolgens geven we, vanuit het bedrijfsleven en vanuit de wetenschap, antwoord op de vraag wat u kunt doen.

Ter plekke aan de slag
Omdat communicatie tussen werkgever en werknemer de sleutel vormt voor een effectief begeleidingstraject door de werkgever, zijn er live acts. Acteurs demonstreren live, deels op aanwijzingen van de zaal, wat effectieve en minder effectieve communicatie is. Zodat u naar huis gaat met de nieuwste kennis en met concrete ideeën over hoe u effectiever kunt communiceren met uw werknemers met kanker. 

Consultatie
U heeft wellicht vragen over kanker en werk die u liever niet in de zaal of tijdens de lunch stelt. Daarom kun u bij de inschrijfprocedure een persoonlijke consultatie van 15 minuten aanvragen bij prof. Dr. Lode Godderis (arbeidgeneesheer KU Leuven), dr. David Bruinvels (bedrijfsarts) of een re-integratiedeskundige. Wij plannen deze consultatie tijdens een van de pauzes in het middagprogramma of de borrel.


12:20 - 13:15 Lunch
Met mogelijkheid tot consultatie (en aanmelding als u alleen voor het middagprogramma komt)

13.15 - 13.20 Welkom 

Middagvoorzitter dr. Angelique de Rijk

13:20 - 13:40 De zorg: implicaties van kanker en de behandeling daarvan voor werk 
David Bruinvels, IKA-Ned
Uw werknemer is gediagnosticeerd met kanker en moet behandelingen ondergaan. Maar wat voor gevolgen hebben deze behandeling voor zijn of haar inzetbaarheid op werk? Moet u als werkgever het werk van uw werknemer aanpassen? Wat kunt u op de lange termijn nog verwachten van deze werknemer? 

13:40 - 14:00 De praktijk: do’s and don’ts voor werkgevers.
Eugène Glimmerveen, ‘Werken tijdens kanker’ en eigenaar Tjibbe Coaching.

14:00 - 14:20 De wetenschap: interviews met werkgevers 
Corine Tiedtke, Universiteit Maastricht / Universiteit Leuven
Corine presenteert haar onderzoek, waarin ze 30 Nederlandse werkgevers interviewde over hun ervaringen bij de begeleiding van een werknemer met kanker. Hoe ervaren werkgevers hun rol en verantwoordelijkheid bij de begeleiding van een werknemer die is gediagnosticeerd met kanker? Tegen welke moeilijkheden lopen werkgevers aan, welke tips hebben ze voor andere werkgevers en welke ondersteuningsbehoeften hebben werkgevers zelf? Ook zal Corine kort vertellen over hoe de nieuwste inzichten gebruikt worden voor het ontwikkelen van trainingen voor Belgische werkgevers. 

14:20 - 14:40 De toekomst: online toolbox met handvatten voor werkgevers 
Michiel Greidanus, Academisch Medisch Centrum
Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (afdeling van het Academisch Medisch Centrum) is in samenwerking met de Universiteit Maastricht een online toolbox aan het ontwikkelen om werkgevers te ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met een werknemer die wordt gediagnosticeerd met kanker. Deze online toolbox biedt werkgevers handvatten in de vorm van specifieke informatie en tips. Michiel zal gedurende dit interactieve gedeelte een eerste versie van de online toolbox demonstreren. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om aan te geven wat u graag in deze online toolbox zou willen.

14:40 - 15:00 Theepauze met mogelijkheid tot consultatie

15:00 - 16:30 Communiceren: een voorwaarde voor effectief werkgeverschap

Hoe zeg je het? met Heleen Brinkman, Sparren met Acteur, en Fred van den Berg
Kennis over kanker, praktijkervaringen en onderzoek maken duidelijk dat communicatie centraal staat. Hoe kunt u als werkgever doeltreffend communiceren met uw werknemer met kanker? Twee acteurs spelen gesprekken tussen werkgever en werknemer met kanker, waarbij u wordt gevraagd de scènes te regisseren. Tijdens deze interactieve scènes zullen verschillende situaties worden gedemonstreerd. Wat kunt u bespreken met uw werknemer met kanker? Hoe kunt u effectief communiceren met verschillende persoonlijkheden? Wat moet ik bespreekbaar maken in welke fase? Hoe kan ik na de werkhervatting van de werknemer met kanker een duurzaam dialoog onderhouden?

16:30-16.35 Afsluiting van middagprogramma
Middagvoorzitter: dr. Angelique de Rijk

16.35-17.30 Borrel met mogelijkheid tot consultatie

Pauwels Congress Organisers

Lahdy Lauvenberg 

Avenue Ceramique 222, 

6221 KX Maastricht  

T: +31(0)43 - 325 49 08 

F: +31(0)43 - 321 43 70 

E: l.lauvenberg@pauwelspco.nl


De onderzoeksprojecten zijn financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en ZonMW